Ostavite komentar

Promena adrese bloga

U toku je premeštanje sadržaja bloga na adresu: https://psihogim.blogspot.rs/

2 komentara

Dinamika grupe

U grupi se dešavaju razne aktivnosti i procesi koji dovode do promena u ponašanju njenih članova, ali i u samoj strukturi i funkcionisanju grupe. U takve grupne procese spadaju:RUKOVOĐENJE GRUPOM

Vođa je neko ko ima moć da utiče na druge i na donošenje odluka. U velikim i složenim grupama rukovođenje je hijerarhijski organizovano.

Prema načinu na koji se vođe odnose prema članovima razlikujemo:

1. Autoritarno rukovođenje, gde vođa sam donosi odluke.

2. Demokratsko rukovođenje, gde se odluka o ciljevima i aktivnostima grupe donosi zajedničkim i ravnopravnim odlučivanjem.

Efikasnost rukovođenja zavisi od osobina ličnosti vođe, vrste grupe, cilja grupe i dr.

SOCIJALNA FACILITACIJA I INTERFERENCIJA

Socijalna facilitacija je pojava da osoba u prisustvu drugih efikasnije obavlja neke dobro naučene aktivnosti.

Primer: brže trčanje, vožnja bicikle, sviranje muzičkog instrumenta i dr.

Socijalna interferencija je pojava da osoba u nekim aktivnostima pokazuje slabije rezultate usled prisustva drugih.

Primer: rešavanje matematičkih problema, odgovaranje na času, iznošenje stavova i dr.

KONFORMIZAM

Konformizam je prilagođavanje mišljenja i ponašanja grupnim normama usleg pritiška ili iz potrebe da se misli isto kao i članovi grupe.

Primer: Osoba menja svoja uverenja kako bi pripadala određenoj političkoj partiji.

AGRESIVNOST

Agresija je vrsta društvenog motiva čiji cilj fizičko i/ili psihičko povređivanje drugih.

ALTRUIZAM

Altruizam je vrsta društvenog motiva čiji je cilj da se pomogne drugome. Zasniva se na empatiji ili saživljavanju s tuđim psihičkim stanjem.

Ostavite komentar

Ljudi u masi

GOMILA

Privremeni, veliki nestrukturirani skup ljudi koji imaju iste interese i ciljeve. Ponekad se u masi zaborave lične vrednosti, osoba se može ponašati nerazumno i počiniti dela koja lično smatra za nemoralna.

Primeri: agresivna gomila (nasalnička ponašanja), gomila u panici (sebično i bezobzirno ponašanje) i dr.

MNOŠTVO

Velika skupina ljudi koja je okupljena zbog izražavanja raspoloženja.

Vrste: demonstracije (iskazivanje neodobravanja), manifestacije (iskazivanje odobravanja)

Primeri: politički skupovi, mitinzi i dr.

 

PUBLIKA

Privremena, nestrukturirana grupa ljudi čiji je zajednički cilj zadovoljenje određenih interesovanja.

Primeri: publika na muzičkom koncertu, umetničkom performansu, utakmici i dr.

 

SOCIJALNI POKRETI

Relativno trajna, velika skupina ljudi koja se zalaže za ostvarenje određenog cilja za koji smatraju da će izazvati značajne promene u životima i shvatanjima ljudi.

Primeri: ekološki pokret, feministički pokret, građanske inicijative, mirovni pokret i dr.

 

 

 

Ostavite komentar

Psihologija grupe

Čovekovo ponašanje zavisi od toga da li je sam ili je u društvu. Psihologija grupe proučava pravilnosti tih promena kako kod pojedinca, tako i kod grupe.

Grupa je skup ljudi koji rade na ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Vrste grupa

I podela – prema organizovanosti:

1. Strukturirane grupe – imaju određene položaje i uloge (Primer: radnici jednog preduzeća)

2. Nestruktrirane grupe – nemaju organizovane položaje i uloge (Primer: publika)

II podela – prema broju (50):

1. male – do 50 članova. Najmanja grupa je dijada (dva člana) (Primer: porodica)

2. velike -više od 50 članova (primer: mnoštvo)

III podela – prema intenzitetu međuljudskih odnosa:

1. primarne – odlikuju jake emocionalne veze, trajna i živa interakcija među članovima (Primer: porodica)

2. sekundarne – nisu prisutne jake emocionalne veze (grupa radnika jednog predueća)

IV podela – prema uticaju (uzor) na pojedinca :

1. referentne – predstvaljaju uzor ili model za pojedinca (Primer: grupa najbližih prijatelja)

2. nereferentne – nemaju nikakav uticaj na pojedinca (Primer: Školsko odeljenje)

V podela – prema tome da li su funkcije utvrđene propisima:

1. formalne – funkcije, položaji, uloge i odgovornosti su utvrđene pravnim propisima (Primer: sportski klub).

2. neformalne – nemaju propisanu strukturu i norme ponašanja (Primer: grupa prijatelja koja će se sresti na nekoj žurci)

VI podela – prama ličnom odnosu:

1. pripadničke – pojedinac je emocionalno vezan za članove i oseća pripadnost. (Primer: porodica, nacija)

2. nepripadničke – pojedinac nema osecanje pripadanja grupi ili je doživljava kao tuđe. (Primer: osoba koja je privremeno zaposlena u nekoj firmi i ne oseća pripadnost toj grupi)

VII Vršnjačke grupe

Grupa dece ili adolescenata približno istog uzrasta, sličnih interesa i interesovanja. (Školsko odeljenje)

Ostavite komentar

Komunikacija

Sadržaj za učenje se nalazi na ovom linku.

Ostavite komentar

Detinjstvo, adolescencija

Detinjstvo


Prezentaciju pripremio učenik Sergiu V. Radu.

 


Prezentaciju pripremila učenica Gabriela Pal

Adolescencija

Prezentaciju pripremila učenica Dragana Vlajnić

 

Prezentaciju pripremila učenica Đurđina Grčak

 

Ostavite komentar

Psihički poremećaji

Duševni, mentalni ili psihički poremećaji.

Sadržaj za učenje se nalazi na ovom linku.

Slede prezentacije učenika Continue Reading »