10. Motivacija

Odbrambeni mehanizmi

Mehanizmi odbrane su postupci kojima se čovekovo ja brani od ugrožavajućih spoljašnjih opasnosti i od sopstvenih neprihvatljivih želja. Mehanizmi odbrane su učenjem stečeni nesvesni načini reagovanja na različite frustracije. Na taj način ličnost pokušava da sačuva samopoštovanje, razreši tenzije i obezbedi prihvatljivo ponašanje u svojoj sredini. Mehanizmi odbrane = nesvesne laži

Frustracije

Frustracije su neprijatno emocionalno stanje koje nastaje kada zbog prepreke ne može da se zadovolji neki motiv. Fustracija je duboki hronični osećaj ili stanje nesigurnosti i nezadovoljstva koje narasta iz nerešenih problema.

Sukob motiva

Sukob motiva nastaje kada više motiva ne može da se uskladi.

Hijerarhija motiva

Kao pokretač ponašanja kod čoveka ne mora da bude samo jedan motiv, može da bude i više motiva istovremeno. Najčešće je jedan od njih snažniji i nameće se kao prvi i najvažniji, a  drugi manje važan. Postoje neke zakonitosti koje određuju koji će motiv dominirati.

Motivi

Motivacija je proces pokretanja ličnosti na aktivnost, a motivi su pokretačke snage ponašanja. Motiv je svesni ili nesvesni povod i podstrek na određenu delatnost. Motiv i motivacija su pojmovi koji se odnose na pokretanje aktivnosti organizma.