11. Emocije

Trauma, stres i njegovo prevazilaženje

Emocije i zdravlje Emocije kao što su depresivnost, odbačenost osećanje niže vrednosti utiču na smanjenje moći imunog sistema i na taj način doprinose javljanju organskih, ali i duševnih bolesti. Emocije kao što su vedro raspoloženje, podrška bližnjih i osećanje lične vrednosti doprinose dobrom fizičkom funkcionisanju i zdravlju.

Emocije

Emocije su subjektivan način doživljavanja okoline, ali i nas samih.