12. Razvoj ličnosti

Detinjstvo, adolescencija

Detinjstvo Prezentaciju pripremio učenik Sergiu V. Radu.   Prezentaciju pripremila učenica Gabriela Pal Adolescencija Prezentaciju pripremila učenica Dragana Vlajnić   Prezentaciju pripremila učenica Đurđina Grčak  

Socijalizacija

Proces kojim se kod čoveka razvijaju one funkcije koje su neophodne za učestvovanje u društvenim odnosima.

Ontogenetski razvitak čoveka

Ontogenetski razvoj čoveka se odnosi na razvoj  ponašanja i psihičkog života pojedinca od začeća  do smrti.

Filogenetski razvitak čoveka

Pod filogenezom podrazumevamo poreklo i razvoj neke vrste. Filogenetski razvoj čoveka  se odnosi na nastanak čoveka kao vrste, tj. razvoj njegovih telesnih karakteristika i psihičkog života.