14. Dinamika ličnosti

Dinamika ličnosti

Dinamika ličnosti je sveukupnost psihičkih procesa, mehanizama i obrazaca ponašanja koji dovode do podsticanja ličnosti na aktivnosti, kao i do unutrašnjih promena u njoj. Dinamika ličnosti proučava problem psihičke energije i njene raspodele, proces motivacije, a naročito različite dinamičke pokretače ponašanja osobe, kao što su motivi, emocije, stavovi,  interesovanja, crte ličnosti, vrednosti.