15. teorije ličnosti

Teorije ličnosti

Teorija je smisleno objašnjenje određene pojave, koje se delimično zasniva na činjenicama, a delimično na pretpostavkama i nagađanjima. Pet glavnih teorijskih pristupa ličnosti: 1. Teorija crta 2. Psihoanalitički pristup 3. Bihevioristički pristup 4. Humanistički pristup 5. Sociokulturalni pristup