18-osoba u socijalnom okruženju

Dinamika grupe

U grupi se dešavaju razne aktivnosti i procesi koji dovode do promena u ponašanju njenih članova, ali i u samoj strukturi i funkcionisanju grupe. U takve grupne procese spadaju:RUKOVOĐENJE GRUPOM Vođa je neko ko ima moć da utiče na druge i na donošenje odluka. U velikim i složenim grupama rukovođenje je hijerarhijski organizovano. Prema načinu […]

Ljudi u masi

GOMILA Privremeni, veliki nestrukturirani skup ljudi koji imaju iste interese i ciljeve. Ponekad se u masi zaborave lične vrednosti, osoba se može ponašati nerazumno i počiniti dela koja lično smatra za nemoralna. Primeri: agresivna gomila (nasalnička ponašanja), gomila u panici (sebično i bezobzirno ponašanje) i dr. MNOŠTVO Velika skupina ljudi koja je okupljena zbog izražavanja […]

Psihologija grupe

Čovekovo ponašanje zavisi od toga da li je sam ili je u društvu. Psihologija grupe proučava pravilnosti tih promena kako kod pojedinca, tako i kod grupe. Grupa je skup ljudi koji rade na ostvarenju zajedničkih ciljeva. Vrste grupa I podela – prema organizovanosti: 1. Strukturirane grupe – imaju određene položaje i uloge (Primer: radnici jednog […]

Komunikacija

Sadržaj za učenje se nalazi na ovom linku.