9. inteligencija

Inteligencija

Inteligencija je sposobnost apstraktnog mišljenja, brzog i tačnog snalaženja u novim situacijma, a na osnovu uviđanja bitnih odnosa.  Inteligencija je mentalna osobina koja se sastoji od više sposobnosti: učenje iz iskustva, adaptiranje na nove situacije, shvatanje i razumijevanje novih situacija i korišćenja stečenog znanja u interakciji sa okruženjem. Inteligencija je složena pojava s mnoštvom krakteristika. Različiti istraživači su […]

Individualne razlike u inteligenciji

Klasifikacija nivoa inteligencije:

Stvaralačko mišljenje