Ostavite komentar

Meditacija

Meditacija je ozbiljno, smireno i temeljno razmišljanje o nekom važnom problemu. Continue Reading »

Ostavite komentar

Uticaj psihoaktivnih supstanci

drogaDroga dovodi do smanjenja ili ubrzavanja funkcionisanja centralnog nervnog sistema. Menjaju stanje svesti i ponašanje. Continue Reading »

Ostavite komentar

Hipnozahipnoza
Hipnoza
je ekstremni vid sugestije. Npr. sugerišemo dodir i osoba oseća dodir. Hipnotisana osoba je poduticajem hipnotizera, doživljava ono što osoba koja hipnotiše verbalnim saopštenjima sugeriše. Continue Reading »

1 komentar

Spavanje i san

spavanje

Tokom spavanja se organizam odmara psihički i fizički. Aktiviraju se nove sinapse i odvija se proces rasta.  Usled neispavanosti slabe psihički procesi, naročito intelektualni.

Dok spavamo doživljavamo san – priču u slikama. Sadržaj je često nerealan ili nejasan. Svake noće sanjamo oko sat i po. Continue Reading »

Ostavite komentar

Izmenjena stanja svesti

Postoje situacije kada je naša moždana kora aktivna, postoji svest, ali ne kao u budnom stanju. To su izmenjena stanja svesti. U izmenjenom stanju svesti izmenjeni su doživljaji sebe i spoljašnjeg sveta. U budnom stanju smo svesni pojava oko nas i u nama, tadaimamokognitivne, emotivne i konativne doživljaje. Continue Reading »

Ostavite komentar

Dinamika ličnosti

Dinamika ličnosti je sveukupnost psihičkih procesa, mehanizama i obrazaca ponašanja koji dovode do podsticanja ličnosti na aktivnosti, kao i do unutrašnjih promena u njoj. Dinamika ličnosti proučava problem psihičke energije i njene raspodele, proces motivacije, a naročito različite dinamičke pokretače ponašanja osobe, kao što su motivi, emocije, stavovi,  interesovanja, crte ličnosti, vrednosti. Continue Reading »

Ostavite komentar

Teorije ličnosti

Teorija je smisleno objašnjenje određene pojave, koje se delimično zasniva na činjenicama, a delimično na pretpostavkama i nagađanjima.

Pet glavnih teorijskih pristupa ličnosti:

1. Teorija crta

2. Psihoanalitički pristup

3. Bihevioristički pristup

4. Humanistički pristup

5. Sociokulturalni pristup

Continue Reading »